PARÈNTESI ESTUDI DE DISSENY és una empresa amb més de 20 anys d'experiència

dins el camp del disseny gràfic, la comunicació i els serveis multimèdia.


El nostre mètode de treball abasta des de l'inici conceptual del producte

o marca, el naming, el desenvolupament, el posicionament, la definició

de l'eix comunicatiu, l'implementació gràfica en qualsevol suport

o la contractació de mitjans, fins arribar al lliurament final del producte acabat.

 

Ajudem a captar l'atenció del públic i a posicionar els nostres clients

i els seus productes, en un lloc capdavanter. Tutelem tots els processos

com a part del nostre alt grau d'exigència vers el resultat final.

El món és digital

El camp de la comunicació i el disseny ha experimentat un canvi radical

en els últims anys. Primer fou amb l'aparició d'Internet. Darrerament, amb la popularització dels dispositius mòbils, hem entrat definitivament en l'era de la

comunicació digital.

 

A Parèntesi donem resposta a aquesta realitat, desenvolupant eines i apostant

per la comunicació basada en les noves tecnologies, les xarxes socials,

l'e-marketing, les publicacions en format digital, les botigues on-line, les apps...

"El disseny és l'ambaixador

silenciós de la seva marca"

 

Paul Rand

ESTUDI

Pl. Sant Joan, 17 - 6è 3a     |     25007 Lleida     |     973 249 568     |     [email protected]

© 2015 Parèntesi Estudi de Disseny