FRIDECAL

 

Creació d'imatge corporativa

Implantació gràfica en diversos suports

Campanyes diferents de publicitat

Retolació façana

Retolació flota de vehicles

ESTUDI

Pl. Sant Joan, 17 - 6è 3a     |     25007 Lleida     |     973 249 568     |     [email protected]

© 2015 Parèntesi Estudi de Disseny