PENÍNSULA

 

Creació d'imatge de marca de producte

Disseny d'etiquetes

Packaging

ESTUDI

Pl. Sant Joan, 17 - 6è 3a     |     25007 Lleida     |     973 249 568     |     parentesi@parentesi.net

© 2015 Parèntesi Estudi de Disseny